Unnið var í þremur nýjum brautum á árinu og voru nýframkvæmdir fyrirferðarmeiri en nokkru sinni fyrr.

Þó svo mesta vinnan við nýja 16. braut hafi farið fram sumarið 2019 var enn margt ógert ef opna átti brautina í ár. Að auki glompuhleðslum voru margir hlutir sem hlúa þurfti að.
Fyrstu tvo mánuði sumarsins fór mikill tími í sáningar, tyrfingar, valtanir og aðrar lagfæringar.
Samtals voru unnar 760 vinnustundir við undirbúning opnunar á brautinni á þessu ári.

Líkt og við 16. brautina fengum við gröfumann að utan til að sjá um landmótun á verðandi 18. flöt og umhverfi. Vegna takmarkanna í flugsamgöngum var heimsókn hans þó frestað og byrjuðum við ekki að móta fyrr en 21. júlí. Vel gekk að fylla í og móta svæðið og þann 6. ágúst sáðum við og dúkuðum yfir. Samhliða mótuninni lögðum við vökvunarkerfi í flötina og svuntuna og hlóðum glompurnar tvær.

Dúkarnir voru teknir af 16 dögum síðar og ánægjulegt var að sjá hversu vel hafði spírað. Eftirfylgnin samanstóð svo af reglulegum áburðargjöfum, yfirsáningu og nokkrum sláttum og fór svæðið mjög heilbrigt inn í veturinn. Stefnt er að því að opna flötina síðsumar 2021 og ríkir almenn bjartsýni um að það gangi eftir. Í júlí og ágúst voru unnar samtals 612 vinnustundir af starfsmönnum klúbbsins við gerð flatarinnar.

Þriðji partur nýframkvæmda ársins var svo endurbygging og mótun gömlu 13. flatarinnar á Hvaleyrinni (verðandi 14.), ásamt glompuhleðslu og tyrfingum á braut. Seinnipart sumars byrjuðu starfsmenn að hlaða glompur á braut. Glompurnar eru mikil smíði og var verkefnið því nokkuð tímafrekt.

Stór sár voru einnig í brautinni eftir framvæmdir síðasta árs og slétta þurfti stór svæði sem síðan voru tyrfð. Vökvunarkerfi í brautina hafði þó verið lagt sumarið 2019.

Upprunalega áttu framkvæmdir við flöt eingöngu að fela í sér uppfyllingu og endurhleðslu glompa en eftir ígrundun starfsmanna og hönnuðar var ákveðið að nýtni uprunalegu flatarinnar væri ekki í samræmi við aðrar flatir á vellinum og umhverfið lítt spennandi.

Veður var milt framan af vetri og ákveðið var að ráðast strax til atlögu, og aftari hluti flatar bæði hækkaður og breikkaður. Fyllt var upp í tvær af gömlu glompunum og tvær glompur endurgerðar. Umhverfi flatar var einnig endurmótað. Öll vinna við þessar framkvæmdir var unnin af vallarstarfsmönnum og ánægjulegt að sjá hve reynslumikið teymi okkar er orðið í framkvæmdum sem þessum. Vinnan við verðandi 14. flöt tók tæpan mánuð og samtals fóru í flötina 857 vinnustundir. Á þessu ári unnu starfsmenn okkar 1257 vinnustundir við framkvæmdir á brautinni í heild.

Nauðsynlegt er að geta opnað fyrir leik á þessa braut næsta sumar ef framkvæmdir við nýja par 3 holu (17.) eiga að ganga eftir á næsta ári. Mikill léttir var því að hafa náð að klára þessa framkvæmd og hafa einnig bætt brautina til muna með ákvörðun um breytingar.

Vegna framkvæmda við nýja 18. flöt á Hvaleyrarvelli þurfti að rjúfa malbik milli framkvæmdasvæðis og púttflatar við skálann. Ákveðið var að best væri að lagfæra þær skemmdir eins fljótt og unnt væri. Malarstígurinn sem lá frá 9. flöt á Sveinskotsvelli og upp í átt að skála var einnig orðinn slæmur og því var upplagt að nýta tækifærið og malkbika það í sömu heimsókn. Í september var því nýtt malbik lagt á tvo kafla, samtals um 100 metra og höfum við nú óslitinn malbikaðan þjónustuveg frá vélaskemmu að 9. flöt á Sveinskotsvelli. Öll undirvinna var unnin af starfsmönnum Keilis og Hlaðbær Colas sá um malbikunina. Styrkur fékkst hjá Hafnarfjarðarbæ fyrir framkvæmdinni.

Æfingasvæði (Hraunkot)

Í áætlunum þessa árs var gert ráð fyrir talsverðu viðhaldi á æfingasvæðinu í Hraunkoti, 13 ár eru síðan svæðið var opnað og kominn tími á viðhald.

Golfhermar voru endurnýjaðir, fjárfest var í nýjustu tækni af hermum frá Foresight. Keyptir voru tveir hermar af gerðinni Foresight „Hawks“ til að nota við golfhermana og nýtt greiningartæki var keypt í golfkennarherbergi af gerðinni Foresight „Quad“. Þessi tækni er talin sú allra fremsta í dag og gefur kylfingunum góða greiningu á höggum sínum.

Það var einnig kominn endurnýjunartími á púttflötina, var gamla púttflötin orðin stjórnlaus af hraða og var tækifærið notað til að endurgera yfirborð flatarinnar einnig. Nýjar holur voru steyptar og gervigras keypt frá Hollandi á flötina. Púttflötin lýkist nú mun meira því sem við eigum að venjast útá velli.

Sölukerfi og boltasöluvélarnar í Hraunkoti þörfnuðust líka mikils viðhalds, var fenginn sérfræðingur frá Range Servant til að koma taka út kerfið og varahlutir pantaðir til að koma því í samt lag. Það sem kom útúr þessari athugun var að kerfið var farið að eyðileggja alla bolta sem blásið var í gegnum bílastæðið og er því búið núna að koma í vegfyrir að þetta haldi áfram að gerast. Má gera ráð fyrir því að æfingaboltar endist mun betur í kerfinu núna.

Því miður gerði Covid það að verkum að nýjir boltar á svæðið bárust seint og illa. Var það orðið þannig á tímabili að gæði bolta var þannig að nánast var ekki hægt að bjóða kylfingum uppá þessi gæði. Sem betur fer leystist úr á þessu á miðju sumri og voru nánast allir boltarnir endurnýjaðir og eru núna í fínu standi.
Sveinskotsvöllur

Sveinskotsvöllur hefur þurft að þola ákveðna gagnrýni síðustu ár. Hvort sem það er vegna skipulags, lengd brauta, villtum svæðum eða öðru. Nú er svo komið að endanlegu skipulagi Sveinskotsvallar hefur verið náð. Lítið var um framkvæmdir þetta árið en kláraður var rauður teigur á 7. braut sem markar endalok breytinga á vellinum. Vatn var leitt í teiga á 5. braut í sumar og vökvunarkerfi lagfært á nokkrum svæðum. Ennþá er stefnt að því að öll helstu svæði vallarins verði útbúin sjálfvirku vökvunarkerfi á næstu árum.

Mikið af villta karganum á vellinum hefur verið sleginn niður og okkar trú að endanleg mynd fari að verða til í slætti. Sveinskotsvöllur hefur verið á sama sláttu- og áburðar prógrammi og Hvaleyrarvöllur að undanskildum helgasláttum fyrir mót og önnur sérstök tilefni. Tappagötun á öllum flötum vallarins í haust mun svo vonandi leiða til betri spilaflatar og áfram verður unnið í því að bæta grassamsetningu elstu flatanna.

Nokkuð bar á misskilningi varðandi slátt á Sveinskotsvelli í sumar og réttast þykir að leiðrétta þær hugmyndir hér. Nokkrar athugasemdir bárust um að Sveinskotsvöllur væri illa sleginn og gras mikið á brautum. Oftar en ekki voru þær athugasemdir gerðar með samanburði við aðra 9 holu velli í nágrenninu. Í kjölfar athugasemda var sláttur oft athugaður og ekkert óeðlilegt fundið að slætti. Algengt er að 9 holu vellir séu slegnir í einni sláttuhæð frá teig að flöt og jafnvel milli brauta. Þar sem krafan síðustu ár hefur verið að Sveinskotsvöllur sé í sömu gæðum og Hvaleyrarvöllur og þykir okkur eðlilegt að völlurinn sé sleginn á sambærilegan hátt, enn meira fyrirgefandi þó. Sveinskotsvöllur hefur þannig verið sleginn í 6 sláttuhæðum. Flatir í 4,5mm, teigar í 8mm, brautir í 10mm, brautarsvuntur í 25mm, kargi í 35mm og villt svæði. Með þessu fyrirkomulagi er ekki óeðlilegt að slegið sé úr hærra grasi ef slegið er utan brauta og virðist misskilningurinn um illa slegnar og loðnar brautir eiga rætur sínar að rekja til þess. Þrátt fyrir að allar holurnar séu par 3 hefur markvisst verið unnið að því að stækka brautirnar eins og unnt er ásamt því að brautarsvuntur eru tvöfalt breiðari en á Hvaleyrarvelli. Með þessu fyrirkomulagi ætti að nást sama ásýnd og á Hvaleyrarvelli en brautir töluvert meira fyrirgefandi. Völlurinn verður vissulega meira krefjandi ef slegið er út fyrir brautir en á sama tíma ætti hann að höfða til breiðari markhóps og bjóða upp á öll þau golfhögg sem kylfingar kunna að lenda í og æfa.

Nú þegar öll vinna við skipulagsbreytingar hefur klárast munum við halda áfram vinnu við að koma spilaflötum í besta mögulega stand. Enn eru teigar og flatir sem eiga nokkuð í land með að vera í hæsta gæðaflokki og mun það áfram vera okkar helsta markmið. Vegvísar voru steyptir niður við hverja flöt síðsumars og munu þeir bæði einfalda kylfingum að rata um völlinn jafnt sem gera ásýnd hans betri þar sem gömlu skiltin áttu það til að snúast og/eða leggjast niður við minnsta álag.